Pogrubienie optyczne

Pogrubienie optyczne polega na złączenie dwóch, trzech lub więcej warstw materiału przy pomocy specjalnego kleju do kamienia o wysokiej sile wiązania i przystosowanego do obróbki narzędziami kamieniarskimi. Warstwy te sprawiają, że całość wygląda solidnie i masywnie.