Polityka cookies

Pliki cookie (zwane ciasteczkami) to bardzo małe pliki tekstowe, które zapisywane są w komputerze użytkownika w momencie wizyty na naszej stronie. Plik cookie zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, czas życia (tzn. jak długo plik cookie będzie przechowywany na urządzeniu użytkownika) oraz ciąg znaków będący wartością liczbową pliku.


Do czego służą cookies?

My sami nie używamy plików cookies, gdyż nie zbieramy poprzez stronę jakichkolwiek informacji o użytkownikach, a jedyne dwa pliki tego typu pochodzą ze źródeł zewnętrznych. Podane niżej informacje o tych cookies pochodzą z raportu Cookiebot (firmy, która jest polecana przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych do analizy zgodności strony z RODO).

Nazwa cookie: NID
Rejestrator: google.com
Czas życia: 6 miesięcy
Lokalizacja na stronie/Zasięg: tylko podstrona Kontakt, w automatycznie dostarczanym przez Google kodzie generującym w okienku wycinek maps.google.
Przeznaczenie (informacje ze strony policies.google.com/technologies/): w tych plikach cookie przechowywane są informacje umożliwiające zmianę zachowania lub wyglądu witryny, które dotyczą wersji językowej czy miejsca, w którym się znajduje użytkownik. Pliki te ułatwiają też zmianę wielkości tekstu, kroju czcionki i innych elementów, które można spersonalizować na stronie internetowej.
Rodzaj cookie: pliki od google.com o nazwie NID uznawane są za cookie niezbędne, czyli umożliwiające korzystanie z dostępnych na stronie usług i funkcjonalności. Bez tego pliku strona nie mogłaby pracować tak efektywnie, jak byśmy tego chcieli, zapewniać dostępu do określonych usług czy funkcjonalności wymaganych przez użytkowników (w tym przypadku mapy z maps.google, z odpowiedniej wielkości fontami w języku polskim, lokalizacją firmy, trasami dojazdu, itp.).Nazwa cookie: SERVERID87219
Rejestrator: ovh.com (firma hostingująca naszą stronę).
Czas życia: jest to cookie sesyjne, czyli działa do momentu opuszczenia strony przez użytkownika.
Przeznaczenie: (informacja ze strony community.ovh.com/t/cookie-automatique-serverid/) pliki SERVERID* są to techniczne ciasteczka używane przez klaster do równoważenia obciążenia.
Rodzaj cookies: pliki SERVERID to cookies niezbędne, a ich zadaniem jest poprawne funkcjonowanie witryny od strony technicznej.Zarówno polskie Prawo Telekomunikacyjne w art. 173 pkt. 3, jak i europejska dyrektywa odnosząca się do plików cookies (DYREKTYWA 2002/58/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY dotycząca przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej) w artykule 5 ust. 3 określa w jakich dwóch przypadkach dozwolone jest umieszczanie cookies bez konieczności uzyskiwania zgody użytkownika:
- w celu wykonania lub ułatwiania transmisji za pośrednictwem sieci łączności elektronicznej,
- gdy jest to szczególnie niezbędne w celu dostarczania usługi społeczeństwa informacyjnego, zażądanej przez użytkownika.


Jako, że oba pliki cookies związane z naszą witryną spełniają w/w przypadki (są niezbędne technicznie i funkcjonalnie), dlatego też nie umieszczamy na stronie koniecznej w innych przypadkach zgody użytkownika na używanie cookies. Wspomniana dyrektywa nakazuje ponadto zaoferowanie użytkownikowi możliwość braku zgody na cookies, co w przypadku naszej strony z plikami cookies pochodzącymi z zewnątrz, możliwe jest jedynie poprzez wprowadzenie przez użytkownika zmian w ustawieniach przeglądarki (informacje na temat procedur umożliwiających akceptację, odrzucenie czy usunięcie plików cookie można znaleźć w menu przeglądarki w zakładce pomoc). Informujemy jednak, że takie blokowanie zapisu cookies w przypadku naszej strony może skutkować np. niefunkcjonalnym wyświetleniem mapy w zakładce Kontakt i możliwych trudności korzystania z dodatkowych usług oferowanych przez maps.google.