ZPKB Łańcut - Współpraca-firmy budowlane

WSPÓŁPRACA


Projekty, w których wykorzystuje się setki, a nawet tysiące metrów kwadratowych marmuru do pokrycia posadzek i okładzin ściennych mogą być realizowane z powodzeniem przy spełnieniu określonych warunków:

 1. Materiał musi posiadać dość spójne tło i w miarę równomierny wzór. Duże budynki składają się z licznych holi, długich korytarzy, biur i pomieszczeń rozmieszczonych na różnych piętrach połączonych pokaźnymi klatkami schodowymi. W celu osiągnięcia efektu jednorodności wizualnej, zarówno wszystkie posadzki, jak i okładziny ścienne muszą charakteryzować się jednolitym wyglądem.
 2. Materiał musi mieć mocną strukturę, być odpornym na ścieranie oraz posiadać niski poziom nasiąkliwości, aby wytrzymać nasilony ruch pieszy, upadanie ciężkich przedmiotów, rozlewanie cieczy, zabrudzenia żywnością, które mogłyby doprowadzić do zaplamienia, porysowania, a nawet pękania i odpryskiwania kamienia.
 3. Materiał musi pochodzić bezpośrednio od właścicieli kamieniołomów, co zapewni dostępność odpowiedniej wielkości bloków do produkcji płyt w ustalonym terminie.
 4. Proces produkcji i montażu musi zostać przeprowadzony prawidłowo oraz zgodnie z ustalonym harmonogramem.
 5. Cena materiału, produkcja elementów na wymiar oraz montaż muszą wpisywać się w planowany budżet inwestycji.

ZPKB to idealny partner dla firm budowlanych rozpoczynaj±cych realizację dużych projektów, takich jak hotele, osiedla mieszkaniowe, galerie handlowe czy centra kongresowe. Nasza metoda pracy, stworzona w oparciu o wieloletnie doświadczenie składa się z następujących kroków:

 1. Wstępne zapoznanie się z projektem mające na celu ustalenie najbardziej pasującej odmiany kamienia pod kątem wizualnym, technicznym i kosztowym.
 2. Pozyskanie odpowiednich bloków w kamieniołomach oraz nadzorowanie całego procesu wytwarzania płyt lub płytek.
 3. Kontrola jakości, pomiar i klasyfikacja płyt lub płytek przed wysyłką.
 4. Organizacja transportu z kraju pochodzenia do naszej firmy.
 5. Produkcja elementów gotowych zgodnie z rysunkami technicznymi dostarczonymi przez architekta.
 6. Rygorystyczna kontrola jakości elementów gotowych.
 7. Organizacja transportu elementów gotowych z naszej firmy do miejsca, w którym odbywa się montaż. Ten punkt obejmuje właściwe pakowanie zapewniające bezpieczną dostawę.
 8. Montaż elementów zgodnie z obowiązującymi standardami jakości.
 9. Zapewnienie dokumentów w postaci instrukcji i przewodników z zakresu pielęgnacji marmuru, obejmujących szereg tematów związanych z odpowiednimi środkami ostrożności, które należy podjąć w celu prawidłowego czyszczenia oraz konserwacji kamienia naturalnego.